linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

RODO -Ochrona Danych Osobowych - Żuławski Bank Spółdzielczy

RODO -Ochrona Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Żuławski  Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych. Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Żuławski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim jako Administrator danych powołał w Banku funkcję Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować się:

  1. poprzez adres poczty elektronicznej iod@zulawskibs.pl
  2. listownie na adres: Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. Sikorskiego 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
  3. osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.