linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Skargi/Reklamacje - Żuławski Bank Spółdzielczy

Skargi/Reklamacje

Żuławski Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa, www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Zasady reklamacji w Żuławskim Banku Spółdzielczym

ZMIANA TERMINU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI