linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

UNILOKATA - Żuławski Bank Spółdzielczy

UNILOKATA

Rachunek UNILOKATY otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych, którym przysługują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, finansowane ze źródeł unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na rachunku UNILOKATY mogą być deponowane środki otrzymane z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
UNILOKATA przyjmowana jest na okres 6 miesięcy.