linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Podpis elektroniczny - Żuławski Bank Spółdzielczy

Podpis elektroniczny

Jeden certyfikat wiele zastosowań!

Certyfikat kwalifikowany do bezpiecznego e-podpisu możesz uzyskać poprzez „wypełnienie zamówienia” na stronie KIR-u https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/jak-zamowic-podpis-elektroniczny/  i odebranie go w Placówce naszego Banku.

Zastosowania podpisu elektronicznego. Moc prawna “bezpiecznego podpisu elektronicznego”, zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są praktycznie nieograniczone. Ponadto wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów. Główne zastosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych certyfikatów, które funkcjonują w praktyce to między innymi:

 • obowiązkowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych,
 • kontakty z urzędami administracji publicznej,
 • elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • elektroniczna legitymacja studencka,
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • faktury elektroniczne,
 • e-UODO,
 • przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Podpis elektroniczny i jego właściwości
Podpis elektroniczny. Dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny.

Podpis elektroniczny, który:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis, bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego oraz przyporządkowanych do tej osoby danych,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Podstawowe właściwości podpisu elektronicznego:

 • unikalność (każdy podpisany dokument elektroniczny ma unikalny podpis cyfrowy ściśle z nim związany),
 • integralność (jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo zostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji podpisu),
 •  niezaprzeczalność (tylko osoba posiadająca klucz prywatny, korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu, może wygenerować podpis pod dokumentem).
 • Elementy niezbędne do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 Certyfikat kwalifikowany, który wykorzystywany będzie do podpisywania dokumentów elektronicznych. Jest wydawany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. na karcie kryptograficznej. Karta ma wbudowany specjalny procesor kryptograficzny. W pamięci karty zapisywane są zaszyfrowane informacje dotyczące użytkownika karty (osoby, która za jej pomocą składa bezpieczny podpis elektroniczny) i ewentualnie właściciela karty (podmiotu, który zakupił kartę z certyfikatem i ma prawo ją unieważnić). Generowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego odbywa się w procesorze kryptograficznym karty, poza komputerem, na którym przygotowany został podpisywany dokument elektroniczny.
Czytnik kart kryptograficznych. Niezbędny element pozwalający na połączenie komputera, na którym przygotowany został dokument elektroniczny z komputerem kryptograficznym karty, na czas składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Czytnik można połączyć przez jeden z powszechnie stosowanych interfejsów: RS232 (tzw. serial), USB lub PCMCIA (w laptopach). Niektóre czytniki wyposażone są np. w klawiatury do bezpiecznego podawania kodu PIN lub czytniki odcisku palca. Oprogramowanie do obsługi czytnika i karty. Oprogramowanie służące do administrowania kartą kryptograficzną (np. do zmiany kodów PIN, zarządzania certyfikatami zapisanymi na karcie itp.). W celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego do bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz jego komponentów tj. karty kryptograficznej, czytnika karty i oprogramowania do obsługi certyfikatu należy postępować zgodnie z instrukcją -> https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/jak-zamowic-podpis-elektroniczny/ 

Więcej szczegółów uzyskasz na stronie www.elektronicznypodpis.pl