linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Internet Banking - Żuławski Bank Spółdzielczy

Internet Banking

Usługa Internet Banking pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy zalogować się do systemu. Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Żuławskim Banku Spółdzielczym i posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku.

Za pośrednictwem usługi Internet Banking Klient ma następujące możliwości:

  • Łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
  • Możliwość dokonywania dowolnych przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy,
  • Możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
  • Uzyskiwać informacje o wysokości sald na rachunkach,
  • Uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku,
  • Możliwość definiowania różnych poziomów dostępu do wybranych rachunków,
  • Możliwość zakładania lokat oszczędnościowych,
  • Wygoda i oszczędność czasu,
  • Tańsze opłaty za przelewy,
  • Bezpieczeństwo dokonywanych operacji bankowych.

Przyjęta polityka bezpieczeństwa opiera się na unikalnych hasłach jednorazowych. Hasła wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów. Jednorazowe hasła wysyłane są na telefon komórkowy, Klient nie musi zgłaszać się do Banku, przez co zaoszczędza cenny czas. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu Internet Banking.

Internet Banking dla Firm-Instrukcja