linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Express Elixir - Żuławski Bank Spółdzielczy

Express Elixir

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Umożliwia rozliczanie transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego.

Charakterystyka

 • Usługa oferowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,
 • Polega na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w banku nadawcy na rachunek odbiorcy przelewu,
 • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 17:00.
 • Realizacja przelewu odbywa się w czasie kilku sekund,
 • Dotyczy wyłącznie przelewów w PLN,
 • Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest na poziomie 50 000 złotych.
 • Możliwość realizacji przelewu w kasie banku (do 5.000,00 zł; nie jest wymagane posiadanie rachunku)
 • Zlecenia  obejmują przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych i ZUS.

Korzyści

 • Szybkość – przelew na rachunku odbiorcy już po kilku sekundach,
 • Oszczędność czasu,
 • Relatywnie niska opłata dla klienta za pojedynczy przelew,
 • Bezpieczeństwo,
 • Wygoda – możliwość wysłania przelewu natychmiastowego w Placówce oraz przez Internet Banking,

Co zrobić, aby skorzystać z usługi

 • Wykonując przelew za pomocą Internet Banking, należy zaznaczyć opcję przelewu jako przelew natychmiastowy (Express Elixir)
 • Składając przelew w Placówce Banku należy przekazać dysponentowi chęć wysłania przelewu natychmiastowego (Express Elixir)

 • Bank zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępności systemu, wynikającej z przyczyn technicznych, uniemożliwiających prawidłową obsługę rozliczeń w systemie; komunikat o planowanych przerwach w dostępności systemu zamieszczony będzie na stronie internetowej Banku.