Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych - Wsparcie klientów Banku - Żuławski Bank Spółdzielczy

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych – Wsparcie klientów Banku

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

 

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim

 

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

– moratorium pozaustawowe

19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne.

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

Grupa kredytobiorców Kryteria kwalifikacji
indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

 

 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:

 • 29 lutego 2020 r. lub
 • dzień złożenia wniosku przez klienta
średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

 

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
 • na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
 • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
 • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
duzi przedsiębiorcy:

 

 

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców Korzyści
indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy
 • odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
średni przedsiębiorcy
 • odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych,
 • 3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych(niezależnie od liczby złożonych wniosków)
duzi przedsiębiorcy
 • odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktów Korzyści
produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)
 • odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)
 • odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)
produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)
 • odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:
 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

 

Warszawa 01.06.2020 r.                                         

 

 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH