linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek Oszczędnościowy SKARBONKA - Żuławski Bank Spółdzielczy

Rachunek Oszczędnościowy SKARBONKA

Rachunek Oszczędnościowy SKARBONKA

Rachunek oszczędnościowy SKARBONKA to nowoczesny rachunek stworzony z myślą o Naszych Klientach.
SKARBONKA to zapewnienie stałego dostępu do zgromadzonych środków oraz możliwość dokonywania wpłat i wypłat w każdym czasie bez utraty odsetek!
Oprocentowanie w zależności od zgromadzonej kwoty przedstawia się następująco:
* do 10.000 PLN – oprocentowanie zmienne 0,15 %
* od 10.001 do 50.000 PLN – oprocentowanie zmienne 0,20 %
* od 50.001 do 100.000 PLN – oprocentowanie zmienne 0,30 %
* od 100.001 PLN – oprocentowanie zmienne 0,40 %

Kapitalizacja środków zgromadzonych na rachunku odbywa się w cyklach miesięcznych, a Klient sam decyduje na jaki rachunek Bank ma przekazać zgromadzone odsetki.
SKARBONKA to również stały dostęp do zgromadzonych środków za pośrednictwem usługi Internet Banking. 

                                                                                            Dlatego już dziś załóż swoją SKARBONKĘ i ciesz się zyskiem każdego dnia!

Dokument_dotyczący_opłat – Skarbonka