Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Wygodne konto dla klientów ZUS - Żuławski Bank Spółdzielczy

Wygodne konto dla klientów ZUS

Wygodne konto dla klientów indywidualnych będących świadczeniobiorcami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”) otwieranych i prowadzonych przez Żuławski Bank Spółdzielczy. Promocja trwa od dnia 13.11.2017 r. do dnia 31.10.2019 r. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • od dnia 13.11.2017 r. do dnia zawarcia umowy, nie była posiadaczem ani współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Żuławskim Banku Spółdzielczym;
  • posiada uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS.
  • nie ukończyła 80 roku życia.

Więcej szczegółów poniżej, w Regulaminie promocji.

Regulamin_promocji_Wygodne_Konto_dla_Klientow_ZUS-SGB